Privacy policy

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul website-ului www.antreprenoresti.ro este protejat de prevederile legale care reglementează drepturile de autor și drepturile sale conexe. Toate materialele – imagini, ilustrații, articole, texte, grafică, design, clipuri audio/video etc. – din acest website sunt proprietatea RBL și sunt protejate de legile referitoare la dreptul de proprietate intelectuală. Protecția dreptului de proprietate intelectuală este aplicată inclusiv pentru toate mărcile și logo-urile aflate în proprietatea RBL sau a deținătorilor licențelor.

Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără acordul scris al RBL.

Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului doar pentru uz personal, non-comercial, sau în scopuri de informare sau educare a cititorilor, cu obligația de a menționa sursa.

Dacă dorești să folosești conținut din website-ul www.antreprenoresti.ro în scopuri comerciale, te rugăm să trimiți o solicitare la adresa de email antreprenoresti@rbls.ro.